strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Strona główna

Aktualności

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności dla profesora dra hab. Marka Wilczyńskiego,

Kapituła nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności przyznała prof. drowi hab. Markowi Wilczyńskiemu - pracownikowi Instytutu Historii i Archiwistyki, nagrodę za najwybitniejszą książkę poświęconą starożytności. Praca zatytułowana Gejzeryk i "czwarta wojna punicka" została opublikowana w 2016 r. przez Wydawnictwo Napoleon V. Wręczenie nagrody nastąpi w dniu 25 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 12.00


Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych


Decyzja Dziekana o terminie sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej


Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z dnia 1 października 2016 r.


Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 października 2016 r. w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowegoWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny