strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Strona główna

Aktualności

Odwołanie dyżurów

W dniach 14 oraz 15 listopada 2017 r. Kierownik Studiów Doktoranckich - prof. dr hab. Jerzy Rajman odwołuje swoje dyżury z powodu wyjazdu.


Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych


Decyzja Dziekana o terminie sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej


Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z dnia 1 października 2016 r.


Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 października 2016 r. w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowegoWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny